εταιρεία

Εταιρικό Ιστορικό
               
Η Οινοποιία Σγουρίδη υπήρξε το όραμα του Παναγιώτη και της Αναστασίας Σγουρίδη, οι οποίοι βασισμένοι στο μεράκι τους και την παράδοση της οικογένειας στην ποτοποιία δημιούργησαν σταδιακά μέσα στην περίοδο 2000-2005 έναν ιδιόκτητο αμπελώνα εκατό (100) περίπου στρεμμάτων, τοποθετημένο στο Αγρόκτημα Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων, του Νομού Ξάνθης.

Το όραμα τους καλούνται σήμερα να θέσουν σε εφαρμογή οι δύο υιοί της οικογένειας Ναπολέων και Σγουρής, πολιτικοί μηχανικοί και οι δύο που αποτελούν και τους ιδιοκτήτες της «ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ε.Π.Ε.» με έναρξη εργασιών τον Απρίλιο του 2004.

 

               

 

Διαχειριστές

Ο Ναπολέων Σγουρίδης, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο Διαχειριστής της εταιρείας από τη σύστασή της έως σήμερα, αφοσιωμένος στην ανάπτυξη και προβολή των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της εταιρείας.

Ο Σγουρής Σγουρίδης είναι ο ισότιμος εταίρος του Ναπολέοντα, υπεύθυνος για τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, από την ακαδημαϊκή έδρα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο MASDAR του Abhu Dhabi.

 

               

 

     
    Διαβάστε περισσότερα για τα Αρχαία Άβδηρα